Ayurvedisch Consult
Een Ayurvedisch consult bestaat uit een Ayurvedische (pols)diagnose, een constitutie bepaling, een gesprek met cliënt en (mits noodzakelijk) het opstellen van een behandelplan. De Ayurvedic Practitioner® (HBO-Bachelor) ontwikkelt tijdens het eerste Ayurvedisch consult een plan van aanpak dat is gebaseerd op iemands geboorte- en huidige constitutie.
Voor de cliënt is de geboorte-constitutie erg belangrijk om te weten en deze wordt met zekerheid bepaald tijdens het eerste consult. Verder is het van even groot belang om te weten welke dosha’s er in u huidige situatie uit balans zijn en wat de weg is om deze weer in balans te brengen, dit is waar het in de Ayurveda grotendeels om draait.
Sommige mensen zijn niet begaan met de achterliggende filosofie en is alleen het advies van de Ayurvedische practitioner al genoeg, zolang ze er maar beter van worden, terwijl andere er juist het fijne van willen weten. Ayurveda heeft voor iedereen iets te betekenen.

De geboorte constitutie
(ook wel natuurlijke of biologische constitutie genoemd)

De geboorte-constitutie is als een blauwdruk van de grofstoffelijke elementen (ether, lucht, vuur, water en aarde) zoals deze zich verhouden op het moment van conceptie. Het is deze blauwdruk (geboorte-constitutie) in samenhang met ons karma en de leefomgeving die grotendeels de verdere ontwikkeling van lichaam en geest zullen bepalen. Deze geboorte-constitutie vormt de fundering voor de rest van ons verdere leven en blijft onveranderd tot we onze laatste adem hebben uitgeblazen. Indien men geluk en gezondheid wenst, dient men te leven en eten volgens de richtlijnen die passen bij onze geboorte-constitutie. Daarom is het van uitermate belang te weten wat de eigen geboorte-constitutie is en hier naar te handelen (karma). Via o.a. het onderzoek van de pols is de Ayurvedische practitioner u hier in staat hierover te informeren en adviseren. Een bekwame practitioner heeft hier meestal niet veel tijd voor nodig. Wel kan het de nodige tijd kosten dit te vertalen naar iemand die niet bekend is met de Ayurvedische basisprincipes.

Tarieven
Eerste consult €50 per uur

De kosten voor de behandelingen zijn afhankelijk van wat voor behandeling u krijgt. U krijgt een behandelplan en de kosten worden hier toegelicht