Patiëntenvragenlijst betreffende de praktijk


 
Geachte patiënt/bezoeker,

Deze vragenlijst is bedoeld om meer te weten te komen over de gang van zaken in deze praktijk. U kunt een aantal aspecten daarvan goed beoordelen en uw mening daarover is voor ons van belang. Antwoord in alle gevallen zo eerlijk mogelijk, dat is in het belang van de praktijk. De vragenlijst is anoniem. Het invullen neemt 5-10 minuten in beslag.

Wat is uw leeftijd?
Wat is uw geslacht?
Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden één van de artsen van de praktijk geconsulteerd?
Heeft u momenteel een aandoening waarvan u al langer dan 3 maanden last heeft?
Als u de praktijk wilt bellen, hoeveel minuten duurt het dan gemiddeld voordat u contact krijgt?
Zou(den) (onderdelen van) het praktijkgebouw een opknapbeurt kunnen gebruiken?
Zo ja; wat?

Kan de netheid en de hygiëne in de praktijk verbeterd worden?
Kunt u in de wachtkamer horen, wat er aan de balie wordt besproken?
Kunt u in de wachtkamer soms flarden van een gesprek in de spreekkamer opvangen?
Heeft u ooit wel eens vetrouwelijke informatie over andere patiënten gezien of gehoord in de praktijk?
Vindt u de wachtruimte voldoende licht en helder?
Is het klimaat in de wachtkamer aangenaam (frisse lucht, temperatuur, ventilatie)?
Is er voldoende leuk en actueel leesmateriaal in de wachtkamer aanwezig?
Is bij spoedgevallen de praktijk overdag gemakkelijk telefonisch te bereiken?
Vindt u dat bij spoedeisende klachten de praktijk overdag meteen de gewenste hulp biedt?
Heeft u duidelijke informatie gehad over de regels van de praktijk? (zoals bellen voor een recept, afspraak, huisbezoek of uitslagen)
Vindt u dat de regeling van avond/nacht- en weekenddiensten verbeterd kan worden?
Vindt u dat de EHBO-opvang in de praktijk verbeterd kan worden? (bijv. bij snij- of glasverwonding, door de enkel gaan met sporten, val van uw fiets met meerdere wonden en kneuzingen)
Krijgt u, wanneer u de (waarnemende) praktijk belt, meer dan één keer een antwoordapparaat voordat u te woord wordt gestaan?
Terugkijkend naar de afgelopen 12 maanden, kunt u dan aangeven hoe tevreden u was over de arts betreffende:
U voorbereiden op wat u kunt verwachten van de specialist of het ziekenhuis?
De behulpzaamheid van de medewerkers (anderen dan de arts)?
Het krijgen van een afspraak op een moment dat het u schikt?
De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?
De mogelijkheid om de arts aan de telefoon te krijgen?
De wachttijd in de wachtkamer?
Het verlenen van hulp bij gezondheidsproblemen die onmiddellijke aandacht vragen?
Vindt u dat de spreekuren op geschikte tijdstippen plaatsvinden?
Kunt u meestal op een voor u geschikt moment op het spreekuur terecht?
Heeft u de mogelijkheid bij het maken van een afspraak meer spreekuurtijd (bijv. dubbele afspraak) te vragen?
Is het eenvoudig om uw arts telefonisch om advies te vragen?
Komt het geregeld voor dat u overdag door een andere arts dan uw eigen arts behandeld wordt?
Ervaart u de assistente soms als een belemmering om met uw arts in contact te treden?
Zou uw arts meer aandacht kunnen besteden aan het voorkómen van ziektes? (zoals aandacht voor bloeddruk, gewicht en roken, het maken van uitstrijkjes)
Wanneer u door een waarnemer wordt gezien, is deze dan op de hoogte van uw medische problemen?
Als u door een waarnemer bent gezien, is uw eigen arts naderhand op de hoogte van de behandeling door de waarnemer?
Wordt in de praktijk tijdig aangegeven wanneer uw arts afwezig is i.v.m. vakantie?
Als u hulp krijgt van bijvoorbeeld fysiotherapeut/thuiszorg/maatschappelijk werk, vindt u dan dat ze beter op de hoogte zouden kunnen zijn van elkaars behandeling?
Weet u waar u, in uw praktijk, met een eventuele klacht over de medische behandeling terecht kunt?
Heeft u, als u dat wilt, voldoende mogelijkheid om uw eigen patiëntgegevens in te zien? (zoals brieven van specialisten etc.)
Ruimte voor opmerkingen:

naam email adres telefoonnummer