Wat is uw algehele indruk over de ayurvedische practitioner en de praktijk?
Begrijpt u de ayurvedische termen en waarom bepaalde behandelingen worden voor geschreven?
Heeft u reeds een behandeling gehad?
Zo ja wat voor behandeling en hoe heeft de werking ervaren?
Wat vindt u van de frequentie en de duur van de behandelingen/consult?
Zou u ook andere mensen aanraden om consulten aan te vragen bij deze Ayurvedische practitioner?
Zou u ook andere mensen aanraden om consulten aan te vragen bij deze Ayurvedische practitioner?
Wat zijn de verschillen die u ervaart tussen een reguliere arts en een ayurvedsiche practitioner?

naam email adres telefoonnummer